ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 15 มิ.ย. 2566 เวลา 16:35 น.

จันอันดับเครดิตองค์กร

โดย admin -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 10:46 น.

วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 109 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2565 คุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมสิน เข้าร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน ประธานคณะกรรมการวางแผนและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 11:07 น.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ได้มอบของที่ระลึกเป็นทุนเรือนหุ้นท่านละ 2,000 บาท ให้กับผู้เกษียณฯ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 10:30 น.

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการได้จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

สหกรณ์ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือสมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท พร้อมอาหารและน้ำดื่ม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ...

โดย admin -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 17:25 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัดมอบเงินช่วยเป็นเงิน 50,000 ให้กับวัด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -...

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 17:33 น.

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมสินร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน ธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 08:16 น.

วันที่ 30 มี.ค.64 สหกรณ์ออมสิน ร่วมลงนามในสัญญาจัดทำประกันคุ้มครองภัยจากไวรัสโคโรนา กับบริษัททิพยประกันภัย ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคนต่อเนื่อง 1ปี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ ...