ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือสมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท พร้อมอาหารและน้ำดื่ม

โดย admin
 วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 17:06 น.
 1914
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ทำให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือสมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นเงิน 50,000.-บาท พร้อมอาหารและน้ำดื่ม ให้กับวัดน้อยนพคุณ สถานีตำรวจดุสิต วัดตะพาน สถานีตำรวจดินแดง และสถานีตำรวจสุทธิสาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้บุคลากรประจำหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับประชาชนในสถานการณ์โควิด - 19
#เราจะผ่านไปด้วยกัน
#gsbcoop

UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage