ข่าวกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 109 ปี

โดย admin
 วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 10:46 น.
 1988
วันที่ 1 เมษายน 2565 คุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมถวายพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 109 ปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage