ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มี.ค.64 สหกรณ์ออมสิน ร่วมลงนามในสัญญาจัดทำประกันคุ้มครองภัยจากไวรัสโคโรนา กับบริษัททิพยประกันภัย ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคนต่อเนื่อง 1ปี

โดย admin
 วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 08:16 น.
 3095
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมลงนามในสัญญาจัดทำประกันคุ้มครองภัยจากไวรัสโคโรนา (Covid -19)กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคนต่อเนื่องออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการทำสัญญาในครั้งนี้ ให้ความคุ้มครองอาการแพ้หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19ด้วย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
UploadImage