ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมสิน เข้าร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 น.
 1183
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน
ประธานคณะกรรมการวางแผนและประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมสิน เข้าร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ วางพานพุ่ม และร่วมเสวนา ในหัวข้อ
"เศรษฐกิจจะฟื้นหรือทรุด.....สหกรณ์จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไร?"


UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage