ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัดมอบเงินช่วยเป็นเงิน 50,000 ให้กับวัด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ

โดย admin
 วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 17:25 น.
 2685
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ทำให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือสมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นเงิน 50,000.-บาท พร้อมอาหารและน้ำดื่ม ให้กับวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตห้วยขวางและเขตดินแดง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสถานีตำรวจพญาไท เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้บุคลากรประจำหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับประชาชนในสถานการณ์โควิด - 19

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage