ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ได้มอบของที่ระลึกเป็นทุนเรือนหุ้นท่านละ 2,000 บาท ให้กับผู้เกษียณฯ

โดย admin
 วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 11:07 น.
 2837
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสมาชิกที่เกษียณอายุในปี 2564 ซึ่งสหกรณ์ได้มอบของที่ระลึกเป็นทุนเรือนหุ้นท่านละ 2,000 บาท โดยสหกรณ์ได้โอนทุนเรือนหุ้นให้กับผู้เกษียณฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้สหกรณ์ได้มอบหน้ากากอนามัยและกล่องข้าวให้กับผู้เกษียณฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

UploadImage
UploadImage