ข่าวกิจกรรม

คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้มอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิ ไทรใหญ่” เป็นจํานวนเงิน 2.5ล้านบาท

โดย admin
 วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:35 น.
 1761
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้มอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิ ไทรใหญ่” เป็นจํานวนเงิน 2.5ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานกรรมการมูลนิธิไทรใหญ่เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว สำหรับใช้ในกิจการของมูลนิธิไทรใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพนักงานบำนาญ และอดีตพนักงานธนาคารออมสิน ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

UploadImage