ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน "มูลนิธิออมสินเราช่วยกัน" โดย คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รับมอบเงิน 2 ล้านบาท

โดย admin
 วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 17:19 น.
 2235
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิออมสินเราช่วยกัน เป็นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท(สองล้านบาทถ้วน) โดยมีคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเราช่วยกันเป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

UploadImage