ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15:10 น.

วันที่12ม.ค.64 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่1/2564(วาระพิเศษ) โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563

วันที่ 12 มกราคม 2564สหกรณ์จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่1/2564(วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 08:14 น.

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ ภาค 1,2,3,4,5,14,15 ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ...

โดย admin -  วันที่ 08 ธ.ค. 2563 เวลา 11:54 น.

เมื่อวันที่5ธันวาคม 2563คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 น.

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว ณ ห้องประชุมสหกรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้จัดการร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13:59 น.

เมื่อวันที่ 14พ.ย.63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ พร้อมด้วยกรรมการเยี่ยมเยียนสมาชิก สายงานกิจการสาขา 3 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนิน...

โดย admin -  วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 14:19 น.

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 6

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ...

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 14:47 น.

วันที่ 16 ต.ค. 2563 สหกรณ์ นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุน มอบสิ่งของให้ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 17:03 น.

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมสินคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และ คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตาลเจ็ดยอด

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 14:25 น.

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 สหกรณ์ นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ได้จัด “โครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา” ณ วัดพรหมรังษี

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 16:24 น.

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...