ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 11:05 น.

ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี 2562(คลิกเพื่ออ่าน)

โดย admin -  วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา 14:56 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คุณสุรพล จันทรท่าจีน กรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คุณสุรพล จันทรท่าจีน กรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคุณสรศัก...

โดย admin -  วันที่ 01 ส.ค. 2562 เวลา 16:51 น.

พิธีคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 11:40 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 11:51 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมโครงการสหกรณ์ออมสิน..เพื่อสังค

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ก.ค. 2562 เวลา 11:05 น.

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุ วัดตาลเจ็ดยอด

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ...

โดย admin -  วันที่ 02 ก.ค. 2562 เวลา 16:21 น.

สัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 15 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท

สัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 15 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ...

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16:57 น.

ประชุมเชิงวิชาการระหว่างสมาชิกคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมสินฯวันที่ 11 พ.ค.62 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คลิกที่นี้เพื่ออ่านต่อ)

โดย admin -  วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 17:52 น.

เงินสวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการ สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก โดยการจ่ายเงินสวัสดิการ ...