ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 14:30 น.

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมสินได้เข้าพบผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อมอบของที่ละลึก

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคุณสรศักดิ์ ...

โดย admin -  วันที่ 05 มิ.ย. 2563 เวลา 11:22 น.

สหกรณ์มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับพนักงานธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 11:59 น.

สหกรณ์ฯ ทำการแจกอาหารและน้ำให้กับ พนักงาน อสญ. และ สินเชื่อของธนาคารออมสิน เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 63

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:37 น.

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม 200 ขวด ให้แก่ พนักงานขับรถของธนาคารออมสิน

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:10 น.

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 192 กล่อง น้ำดื่ม 192 ขวด และหน้ากาอนามัย ให้แก่ หน่วยรักษาความปลอดภัย และ แม่บ้านของธนาคารออมสิน

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 16:08 น.

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 255 กล่อง และ น้ำดื่ม 255 ขวด ให้แก่ หน่วยรักษาความปลอดภัย และ แม่บ้านของธนาคารออมสิน

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 13:13 น.

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการมอบอาหารและน้ำให้กับพนักงานขับรถธนาคารออมสิน

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 09:07 น.

โครงการ ANTI COVID-19

• ลงทะเบียน โครงการ ANTI COVID-19 แบบออนไลน์ • แบบฟอร์มโครงการ ANTI COVID-19 (กู้ใหม่ ...