คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม : เปิดบัญชีกับสหกรณ์ออมสินมีกี่ประเภท ?

คำตอบ : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ให้บริการรับฝากเงินให้แก่สมาชิก ทั้งหมด 2 ประเภท คือ

เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีฟ้า)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีชมพู)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำถาม :  สินเชื่อ สหกรณ์ออมสิน มีกี่ประเภท ?
คำตอบ : 3 ประเภท 1.สามัญ 2. ฉุกเฉิน 3.พิเศษ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม :  สินเชื่อ สหกรณ์ออมสิน แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
คำตอบ : เบื้องต้น กู้ สามัญ และ ฉุกเฉิน จะสามารถใช้ บุคคล หุ้น และ สมุดบัญชีออมทรัพยพิเศษ ค้ำประกัน ส่วนกู้ประเภทพิเศษ จะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม : สิทธิ์ประโยชน์ ของการฝากหุ้นกับสหกรณ์ออมสิน ?
คำตอบ : สมาชิกจะได้รับเงินปันผล และสามารถนำหุ้นที่ฝากมาค้ำประกันได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม : ยื่นกู้กับสหกรณ์สามารถ ยื่นทางไหนได้บ้าง
คำตอบ : 1.ยื่นแบบเอกสาร 2. ยื่นกู้แบบออนไลน์ผ่าน แอพสหกรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม : เข้ากู้ออนไลน์ ชื่อ สกุลไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ :  ออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบใหม่โดย........
กรอกเลขสมาชิกให้ครบ  8 หลัก ((ตอนเข้าสู่ระบบ)) ใส่ 00 ตามด้วยเลขสมาชิก  
ผู้ค้ำต้องเข้าAPPสหกรณ์ครั้งแรกก่อน และ กรอกเลขสมาชิกให้ครบ 8 หลัก เช่นกันครับ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม : เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันอย่างไรไม่ต้องเข้ามาติดต่อสหกรณ์โดยตรง ?
คำตอบ : เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
1.กรอกแบบฟอร์ม https://gsb-coop.com/uploads/document/101/20190208125836htheTkz.pdf
2.แนบสำเนาบัตรปชช.
3.ส่งมาเมล gsb-coop@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม :ชำระหนี้สหกรณ์เพิ่มจากหักเงินเดือนอย่างไร ?
คำตอบ : ชำระหนี้สหกรณ์
1.โอนเงิน เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574
2.ส่งรูปหลักฐานการโอนเงิน
3.แจ้ง เลขสมาชิก หรือ รหัสพนักงาน
4.ขอชำระสัญญาประเภทไหน สามัญ / ฉุกเฉิน / พิเศษ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม :  ขอเปิดบัญชีกับสหกรณ์ ไม่ต้องเข้ามาติดต่อสหกรณ์โดยตรง
คำตอบ :  ขอเปิดบัญชีกับสหกรณ์
1.ส่งแบบฟอร์มขอเปิดบัญชี
2.สำเนาบัตร ปชช.
3.โอนเงินมาที่ เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574
4.ส่งหลักฐานการโอนเงินแนบตาม ข้อ 1 และ 2
5.ส่งมาเมล gsb-coop@hotmail.com


(ออมทรัพย์ 100 บาท )
(ฝากพิเศษขั้นต่ำ 1 แสน บาท)

โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://gsb-coop.com/document.php?cid=20181219105607j8KfMvU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม : ฝากเงินกับสหกรณ์โดยที่ไม่ต้องมาติดต่อสหกรณ์โดยตรงได้อย่างไร ?
คำตอบ : ฝากเงิน

1.โอนเงินมาที่ เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574 
2.ส่งหลักฐานการโอนรูปภาพบันทึกหน้าจอ
3.แจ้งรหัสพนักงาน และ เลขบัญชีที่ต้องการให้นำเข้า(หน้าบุ๊ค)
4.ส่งมาในไลน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------