ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 3

โดย admin
 วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 15:13 น.
 441
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย กรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 3 (ภาค 7 8 9) ประจำปี 2562 เรื่อง “ความมั่นคงของสหกรณ์ และสวัสดิการ
ของสมาชิก” ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage