โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา

โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา


โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
ปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา
วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพรหมรังษี
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานครสามารถดาวโหลดใบสมัครได้(คลิกเพื่อพิมพ์ใบสมัคร) 

สามารถดาวโหลดกำหนดการได้(คลิกเพื่อพิมพ์กำหนดการ)UploadImage