ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 สหกรณ์ออมสินให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม เขตพญาไทในการเดินทางมาตรวจสอบสถานที่จัดประชุมใหญ่วิสามัญ(เลือกตั้ง)

โดย admin
 วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 09:34 น.
 427
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  สหกรณ์ออมสทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดย คุณ คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท
ในการเดินทางมาตรวจสอบสถานที่จัดประชุมใหญ่วิสามัญ(เลือกตั้ง)
ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

UploadImage

UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด