ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมสินได้เข้าพบผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อมอบของที่ละลึก

โดย admin
 วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 14:30 น.
 368
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563   นายวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วยคุณสรศักดิ์  พุทธรักษา  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบของที่ระลึกให้ท่าน ดร.ชาติชาย  พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ในโอกาสที่ท่านครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินและขอกราบขอบคุณท่านที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับสหกรณ์ออมสินของเรา...


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ข่าวล่าสุด