ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับพนักงานธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

โดย admin
 วันที่ 05 มิ.ย. 2563 เวลา 11:22 น.
 310
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดย คุณนายสรศักดิ์ พุทธรักษา ผู้จัดการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบอาหารจำนวน 50 กล่อง และ น้ำดื่ม 50 ขวด ให้แก่ ศูนย์ธุรกิจลูกค้าและกลุ่มงานที่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ข่าวล่าสุด