ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบทุนส่งเสร

โดย admin
 วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 11:33 น.
 540

พิธีมอบทุนฯ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.  คุณวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562   ณ สำนักงานสหกรณ์  
     สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้มารับทุนด้วยตนเอง สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน ตามที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ ..ขอบคุณครับ
 
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageข่าวล่าสุด