ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 11:07 น.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ได้มอบของที่ระลึกเป็นทุนเรือนหุ้นท่านละ 2,000 บาท ให้กับผู้เกษียณฯ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 10:30 น.

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการได้จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

สหกรณ์ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือสมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท พร้อมอาหารและน้ำดื่ม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ...

โดย admin -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 17:25 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัดมอบเงินช่วยเป็นเงิน 50,000 ให้กับวัด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -...

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 17:33 น.

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมสินร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน ธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 08:16 น.

วันที่ 30 มี.ค.64 สหกรณ์ออมสิน ร่วมลงนามในสัญญาจัดทำประกันคุ้มครองภัยจากไวรัสโคโรนา กับบริษัททิพยประกันภัย ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคนต่อเนื่อง 1ปี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:35 น.

คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้มอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิ ไทรใหญ่” เป็นจํานวนเงิน 2.5ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 17:19 น.

มอบเงินสนับสนุน "มูลนิธิออมสินเราช่วยกัน" โดย คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รับมอบเงิน 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 17:10 น.

เหตุใดจึงต้องมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

เหตุใดจึงต้องมีการเลือกตั้งในวันที่ 4 เมษายน 2564 #สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน #สหกรณ์ออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

สหกรณ์ออมสิน จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออม...